start2 (1)
80143,80144,80153,
2015-02-04
 

 
 
 
VAKGEBIEDEN
 
 
NIEUW
 
 
PROFESSIONALS
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Accountancy
Bedrijfs- en financieel beleid
Economie
Handel - Expeditie - Vervoer
Begeleidingskunde
Onderwijskunde
Opleidingsmethodiek
Pedagogiek
Algemeen
Verpleging en thuisverpleging
Vroedkunde
Ergotherapie
Kinesitherapie
Biomedische wetenschappen
Geneeskunde
Communicatie
Marketing
Sales
Aardrijkskunde
Chemie
Statistiek
Overige
Begeleidingskunde
Coaching
Communicatieve vaardigheden
Management
Personeel en arbeid
Persoonlijke professionele ontwikkeling
Communicatie
Marketing
Sales
Strategie
Algemeen
Verpleging en thuisverpleging
Vroedkunde
Ergotherapie
Kinesitherapie
Biomedische wetenschappen
Geneeskunde
 
 

Pluriculturele zorg

Uitgever : De Boeck

'Pluriculturele zorg' wil een bijdrage leveren tot de verdere interculturalisatie van de verpleegkundige en vroedkundige opleidingen.
 
Papieren versie
verkrijgbaar
standaardprijs € 30,50
beoordelingex. € 15,25
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Pluriculturele zorg wil een bijdrage leveren tot de verdere interculturalisatie van de verpleegkundige en vroedkundige opleidingen.

Professionele zorgverleners en studenten en hun begeleiders maken in dit boek kennis met de moeilijkheden, maar ook met de mogelijkheden van de diverse patiëntenpopulatie.

Wij leven in een multiculturele maatschappij; zowat 1 miljoen van de 11 miljoen inwoners in België is van buitenlandse afkomst. Zij worden zoals elke mens geconfronteerd met gezondheidsproblemen en doen hierbij ook een beroep op de gezondheidszorg.

Geboorte, ziekte en dood zijn ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven, waarbij religieuze, levensbeschouwelijke en culturele waarden een houvast betekenen voor het individu en zijn omgeving.

Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren aan iedereen die dat nodig heeft, moeten verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen kennis over en inzicht in de etnische achtergrond van hun patiënten verwerven.

De auteurs hanteren als uitgangspunt dat de zorgverlener over de cultuur en de religie heen naar de mens kijkt  en die onbevooroordeeld benadert. Alleen als een probleem cultuur- of religiegebonden is, zal de zorgverlener dit verder onderzoeken voor het welzijn van de patiënt en om de vertrouwensrelatie met de patiënt te bevorderen.

Communicatie en relatie krijgen in het boek ruim aandacht. De auteurs bespreken in 13 thema's verschillende herkenbare situaties die zij ervaren hebben en leggen uit hoe zij de specifieke problemen opgelost hebben. Waar nodig wordt ook verwezen naar de Belgische wetgeving.